Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 14-17 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya da yapılacak 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri (4th International Conference on Medical and Health Sciences) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.ICMeHeS yıllık olarak düzenli şekilde organize edilmektedir. ICMeHeS 2024 bu yıl dördüncü kez ISRES Organizasyon tarafından düzenlenmektedir. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini işaretlemelidir. Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (EPHELS) (www.ephels.net) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.Ayrıca, ICMEHES konferansına gönderilen yüksek kaliteli tam metinler, International Journal of Secondary Metabolite (IJSM) dergisi editörleri tarafından davet edilecektir. 

ICMeHeS 2024 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Health and Life Sciences 2024" ve "Current Studies in Basic Sciences, Engineering and Technology 2024" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
ICMeHeS katılımcıları sunumlarını Türkçe olarak yapabilirler. Sunumlarını Türkçe yapmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sunum dili olarak TR seçeneğini işaretlemelidir. Konferansın uluslararası statü de olması nedeniyle basılı materyallerde dil olarak İngilizce kullanılması zorunludur. Katılımcılar başlık, özet, anahtar kelime ve tam metinlerini sisteme İngilizce olarak yüklemeleridir.
 
ICMeHeS konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan her yıl daha fazla olmuştur. 

Konferansın amacı akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, tıp ve sağlık alanlarındaki işletmeleri ve yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda tıp ve sağlık bilimleri hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. 

Saygılarımızla,

Konferans Organizasyon Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES